RF-sändning

Förhållandet mellan RF front-end och RF transistor

Förhållandet mellan RF front-end och RF-chipRF front-end och RF chips är nära besläktade, och de två är oskiljaktiga. RF-fronten är en viktig del av informations- och signalbehandling. Det hänvisar till kretssystemet från antennen till den sista förstärkaren. Radiofrekvenschippet är en integrerad krets av radiofrekvenskretsar, mikrovågskretsar och antennteknik, som huvudsakligen implementerar funktionen att bearbeta radiofrekvenssignaler. Förhållandet mellan RF-fronten och RF-chippet förklaras i detalj nedan.

Först och främst hänvisar RF-fronten till kretssystemet som börjar från antennen till det sista förstärkarsteget. RF-fronten inkluderar antenner, byglar, regulatorer, biasers, förstärkare och filter, etc., och är en nyckelmodul som RF-signaler måste passera genom. RF-fronten har många viktiga funktioner, som att förstärka lågnivåsignaler från antennen genom förstärkare och ta bort brus och störsignaler genom filter. Inom radiofrekvenskommunikation spelar radiofrekvensfronten en nyckelroll. Oavsett om det är mobiltelefoner, tv-apparater eller radiokommunikation, är radiofrekvensfronten en viktig del av dessa enheter för att uppnå trådlösa kommunikationsfunktioner.

För det andra är radiofrekvenschippet en integrerad krets av radiofrekvenskretsar, mikrovågskretsar och antennteknik, som huvudsakligen implementerar funktionen att bearbeta radiofrekvenssignaler. Nyckeluppgiften för RF-chippet är att förstärka och demodulera den svaga RF-signalen från RF-fronten. Implementeringen och designen av RF-chips är oskiljaktiga från RF-fronten. Jämfört med vanliga kommunikationskretsar har radiofrekvenschips högre krav på signalbehandlingshastighet och noggrannhet. Därför använder radiofrekvenschips vanligtvis egenskaperna hög integration, hög tillförlitlighet och låg strömförbrukning. Inom områden som mobil kommunikation, tv-apparater, smarta hem och navigation spelar radiofrekvenschips en viktig roll.

Dessutom är samarbetet mellan RF-fronten och RF-chippet avgörande. Radiofrekvenssignaler är väsentliga i designen av elektroniska produkter, men radiofrekvenssignaler har många egenskaper, såsom högfrekventa, svaga signaler och lågt signal-brusförhållande. Därför är det en stor utmaning att implementera och bemästra RF-kretsdesign och systemprestandaoptimering under höghastighetsbehandling och låg energiförbrukning. Samarbetet mellan RF front-end och RF-chip måste utföras i alla aspekter av RF-kretsdesign. Detta kräver att professionella ingenjörer förstår nyckelpunkter som RF-förlust, interferens och anti-interferens för att kunna utföra effektiv RF-design.

Sammanfattningsvis är RF-front-end och RF-chip två nyckelkomponenter för att uppnå RF-kommunikation. RF-fronten implementerar funktioner såsom förstärkning, filtrering och bearbetning av RF-signaler, medan RF-chippet implementerar signalbehandlingsfunktioner såsom modulering, demodulering och förstärkning av RF-signaler. Endast utmärkt samarbete mellan RF-fronten och RF-chippet kan uppnå effektiv RF-kommunikation med låg effekt. Med utvecklingen av informationsteknologi och utvidgningen av applikationsområden blir efterfrågan och kraven på RF-front-ends och RF-chips högre och högre. I framtiden kommer de att fortsätta spela en viktig roll inom trådlös kommunikation, Internet of Things, smarta hem och andra områden. .

relaterade inlägg